ประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์ สพ.ญ. ภาวิดา วิภูสันติ (หมอมิงค์) ห้วข้อ exotic pets โดยทีมงาน Petsploy

สัมภาษณ์ สพ.ญ. ภาวิดา วิภูสันติ (หมอมิงค์) ห้วข้อ exotic pets โดยทีมงาน Petsploy

ในวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษที่จะมาแชร์กันค่ะ เมื่อทีมงาน Petsploy เว็บไซต์สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงได้มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) และได้ทำการสัมภาษณ์ สพ.ญ. ภาวิดา วิภูสันติ (หมอมิงค์

ฉีดวัคซีนที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติก (exotic pets) กรุงเทพฯ

ฉีดวัคซีนที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติก (exotic pets) กรุงเทพฯ

ทีมงานจากโรงพยาบาลสัตว์ดารินรักษ์ (Darin Animal Hospital) นำโดย สพ.ญ. ภาวิดา วิภูสันติ (หมอมิงค์) สัตวแพทย์หญิงผู้มีประสบการณ์ในการตรวจและรักษาสัตว์ exotic พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล

End of content

End of content